Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

ladyagata
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viainsidemylove insidemylove
ladyagata

June 20 2015

ladyagata
Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
— z serii prawd życiowych
Reposted fromkarlwho karlwho vianiskowo niskowo
ladyagata
7179 1608 500
Reposted fromlouse louse vianiskowo niskowo
ladyagata
8503 c866 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaastedwae astedwae
ladyagata
3416 5506 500
ladyagata
7916 0be3 500
ladyagata
ladyagata

June 17 2015

ladyagata
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaastedwae astedwae
ladyagata

Jeśli wszystko idzie dobrze, to znaczy, że o czymś nie wiesz.

Reposted fromjaamaica jaamaica vianiskowo niskowo

June 14 2015

ladyagata
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viapampam pampam
ladyagata
8245 703b 500
a miała zabrać mnie na drugi brzeg...
Reposted fromhoseanna hoseanna viacatmonster catmonster
ladyagata
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianiskowo niskowo
ladyagata
6619 95fe 500
26.
ladyagata
6556 38c6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi
ladyagata
6023 3f14
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul vianowaczi nowaczi
ladyagata
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere vianiskowo niskowo
ladyagata
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 vianiskowo niskowo
ladyagata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl